Saturday, July 2, 2011

Khushk Tar o Khushk Chob o Khushk Post

Rumi recital by Farid Ayaz and Abu Muhammad

Khushk taar o khushk chob o khushk post

Az koja mi ayad in awaaz e dost

Nai ze taar o nai ze chob o nai ze post

Khud bakhud mi ayad in awaaz e dost

---
Trans:

Singing strings, vibrant wood, throbbing drums

Whence comes the voice of the Beloved?

Not from strings, not from wood, nor from drum

Of Himself comes the voice of the Beloved

No comments: